Loterijas atļaujas Nr. 6867

  ?
  Ja rodas jautājumi, rakstiet:
  loterijas@sorbum.eu

  1. Ieva Vjatere
  2. Inese Šenberga
  3. Kitija Grieze
  4. Monta Bērtulsone
  5. Inese Šenberga
  6. Astrīda Pabērza
  1. Sandra Vilne-Melnbārde
  2. Sarmīte Garā
  3. Sarmīte Veisa
  4. Mārtiņš Šenbergs
  5. Ruslans Getmanis
  6. Nadīna Freimane
  1. Inga Zagmane
  2. Anna Vahere
  3. Iveta Kalniņa
  4. Sandra Macijevska
  5. Juta Daniloviča
  6. Normunds Kļaviņš
  1. Sanita Upīte
  2. Linda Zepa Zepa

  1. Arturs Dilevka
  2. Nauris Mazjānis
  3. Inga Robežniece Robežniece
  4. Ikars Niezers
  5. Sarmīte Staģīte
  6. Irina Cvetkova
  1. Vita Eigima
  2. Nauris Mazjānis
  3. Arija Eksa
  4. elīna bērtulsone
  5. Sintija Špenika
  6. Jānis Kubliņš
  1. Telma Luīze Zača
  2. Normunds Suksis
  3. Tatjana Timšāne
  4. Diāna Stafecka
  5. Jelena Ivanova
  6. Ilze Antane
  1. Zaiga Gutka
  2. Kristīne Poļuškina

  1. ilze šlesere
  1. Līga Lukjanska

   

  Loterijas “Milka loterija veikalu tīklā top!” noteikumi

  1. Vispārīgie noteikumi
  1.1. Loterijas preču ražotājs un izplatītājs ir UAB “Mondelez Baltic”, (juridiskā adrese: Taikos iela 88, LT-51501, Kauņa, Lietuva, ar juridiskās personas kodu: 303046543), loterijas organizētājs SIA “Sorbum LV”, (juridiskā adrese: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV-1046, Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103605552).
  1.2. Loterija notiek visos Latvijas Republikas veikalu tīkla top! veikalos.
  1.3. Loterijas sākums ir 2021. gada 17. jūnijs. Loterija beidzas 2021. gada 22. jūlijā.
  1.4. Lai piedalītos loterijā, personai ir jānopērk jebkurš 1(viens) Milka produkts, saskaņā ar šo noteikumu Pielikumu Nr. 1, laika posmā no 2021. gada 17. jūnija līdz 2021. gada 21. jūlijam.
  1.5. Loterijā var piedalīties Latvijas Republikas iedzīvotāji, kas loterijas laikā fiziski atrodas valsts teritorijā, lai saņemtu jebkuru balvu.

  2. Balvu fonds
  2.1. 2 (divi) riteņu komplekti, katram laimētājam 2 riteņi.
  2.2. 20 (divdesmit) Milka produktu kastes;
  Katrā produktu kastē būs pa vienam no zemāk minētajiem produktiem (kopā 22 produkti):
  Milka 250G Whole Nuts 7622300465674
  Milka 300G Toffee Whole Nuts 7622300313357
  Milka 300g Crispy Yoghurt 7622400904608
  Milka 300g Oreo 7622210240200
  Milka 276g Peanut caramel 7622210604187
  Milka Oreo cookies 100g 7622210078100
  Milka Bubbly White 95g 7622210369543
  Milka Daim 100g 7622210078131
  Milka Wholenut 100g 3045140118502
  Milka Chips Ahoy 100g 7622210442086
  Milka Choco Oreo cookies 100g 7622210953681
  Milka Broken Hazelnut 100g 4025700001023
  Milka Caramel 100g 7622300719654
  Milka Alpine Milk 100g 3045140105502
  Milka Sandwich TUC 87g 7622210285133
  Milka Jaffa Orange 147g 7622300434328
  Milka Choco Minis 150g 7622300441715
  Milka Choco Pause 260g 7622210100917
  Milka Jaffa Raspberry 147g 7622300434373
  Milka Choco Cookies 135g 7622300766610
  Milka Choc & Choc 150g 7622210413147
  Milka Cookie Sensations 156g 762221099878

  2.3. 20 (divdesmit) Milka dvieļi;
  2.4. Kopējais laimētāju skaits ir 42 (četrdesmit divi);
  Kopējais balvu fonds ir 2699,08 EUR (divi tūkstoši seši simti deviņdesmit deviņi eiro 08 centi), iesk. 21% PVN.

  3. Loterijas dalībnieku iespējas laimēt:
  3.1. Plānotais dalībnieku skaits ir 3 000 (trīs tūkstoši), no kuriem tiks izvēlēti 42 laimētāji.
  3.1.1. 2 (divi) laimētāji, katrs saņemsi riteņu komplektu. (Vienā komplektā 2 riteņi);
  3.1.2. 20 (divdesmit) laimētāji, katrs saņems Milka produktu kasti;
  3.1.3. 20 (divdesmit) laimētāji, katrs saņems Milka dvieli;
  3.2. Iespēja laimēt vienu no 42 balvām ir tiešā veidā atkarīga no kopējā izdarīto pirkumu skaita norādītajā laika periodā, kurš minēts 1.4. punktā.

  4. Loterijas veikšanas kārtība, piedalīšanās noteikumi:
  4.1. Lai piedalītos loterijā, cilvēkam ir jānopērk jebkurš 1 (viens) Milka produkts, saskaņā ar šo Noteikumu Pielikumu Nr. 1 laika posmā no 2021. gada 17. jūnija līdz 2021. gada 21. jūlijam.
  4.2. Par katru pirkumu, kas ietver 1 (vienu) Milka produktu, pircējam ir jāsaņem pirkuma čeks, kurā minēts Milka produkta nosaukums un jāreģistrē pirkuma čeks balvu izlozei mājas lapā mondelezpromo.lv , ievadot šādu informāciju:
  4.2.1. vārds, uzvārds;
  4.2.2. e-pasta adrese;
  4.2.3. tālruņa numurs;
  4.2.4. pirkuma čeka numurs.
  4.3. Pēc veiksmīgas reģistrācijas parādīsies apstiprinājuma teksts.
  4.4. Loterijas dalībniekam ir iespēja piedalīties loterijā vēlreiz, veicot citu Milka produkta pirkumu un reģistrējot jaunā pirkuma čeka numuru, kā minēts 4.2. punktā. Dalības reižu skaits ir neierobežots.

  5. Reģistrācijas periodi un laimētāju noteikšana:
  5.1. Dalībnieki var reģistrēties saskaņā ar 4.2. punktā minēto kārtību no 2021. gada 17. jūnija līdz 2021. gada 21. jūlijam plkst. 23.59.
  5.1.1. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2021. gada 17. jūnija līdz 2021. gada 30. jūnijam plkst. 23.59, piedalīsies pirmajā izlozē 2021. gada 1. jūlijā. Šajā dienā tiks noteikti 5 (pieci) Milka produktu kastes laimētāji, 5 (pieci) Milka dvieļa laimētāji.
  5.1.2. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2021. gada 1.jūlija līdz 2021. gada 7. jūlijam plkst. 23.59, piedalīsies otrajā izlozē 2021. gada 8. jūlijā. Šajā dienā tiks noteikti 5 (pieci) Milka produktu kastes laimētāji, 5 (pieci) Milka dvieļa laimētāji.
  5.1.3. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2021. gada 8.jūlija līdz 2021. gada 14. jūlijam plkst. 23.59, piedalīsies trešajā izlozē 2021. gada 15. jūlijā. Šajā dienā tiks noteikti 5 (pieci) Milka produktu kastes laimētāji, 5 (pieci) Milka dvieļa laimētāji.
  5.1.4. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2021. gada 15.jūlija līdz 2021. gada 21. jūlijam plkst. 23.59, piedalīsies ceturtajā izlozē 2021. gada 22. jūlijā. Šajā dienā tiks noteikti 5 (pieci) Milka produktu kastes laimētāji, 5 (pieci) Milka dvieļa laimētāji.
  5.1.5. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2021. gada 17.jūnija līdz 2021. gada 21. jūlijam plkst. 23.59, piedalīsies piektajā izlozē 2021. gada 22. jūlijā. Šajā izlozē tiks noteikti 2 (divi) riteņu komplekta laimētāji.
  5.2. Izlozes notiks 2021. gada 1. jūlijā, 8. jūlijā, 15. jūlijā, 22. jūlijā, plkst. 14:00, SIA “Sorbum LV” birojā.
  5.3. Izloze notiks loterijas organizatoru telpās: SIA “Sorbum LV”, Jūrkalnes ielā 15/25, LV-1046, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103605552, Rīga. Izlozes tiks veiktas izmantojot speciāli radītu formulu laimētāju noteikšanai (=INT(RAND()*dalībnieku skaits).

  6. Laimētāju paziņošana:
  6.1.Katras izlozes balvu ieguvēji tiek publicēti tīmekļa vietnē mondelezpromo.lv līdz nākošās dienas plkst. 23.59.
  6.2. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2021. gada. 22. jūlijā līdz plkst. 23:59 un būs pieejams mondelezpromo.lv līdz 2021. gada 5.augustam.

  7. Balvu saņemšana:
  7.1. Par laimēto balvu izsniegšanu SIA “Sorbum LV” pārstāvji izlozes dienā pēc izlozes sazināsies ar balvu laimētājiem pa e-pastu vai zvanot, vai sūtotīsziņu uz loterijā reģistrēto tālruņa numuru vai loterijā reģistrēto e-pasta adresi, kā arī laimesta ieguvējs var uzzināt par savu laimestu, apskatot uzvarētāju sarakstu mājaslapā mondelezpromo.lv.
  7.2. Balvas tiek uzglabātas SIA „Sorbum LV” birojā, Jūrkalnes ielā 15/25, LV-1046, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103605552, Rīgā.
  7.3. Laimētājs var saņemt balvu ar kurjeru starpniecību. Lai saņemtu balvu ir jānosūta laimējušā čeka kopija uz epasta adresi: loterijas@sorbum.eu ar norādi Milka top! loterija. Klāt ir jāpievieno informācija par piegādes adresi uz kuru nosūtīt balvu kā arī tālruņa numuru uz kuru sūtīt paziņojumu par balvas piegādi. Vairāk informācijas rakstot uz epastu loterijas@sorbum.eu vai zvanot uz +371 25133909.
  7.4. Ja balvu ieguvēji līdz 2021. gada 5. augustam nenosūtīs 7.3. punktā prasīto informāciju uz e-pastu loterijas@sorbum.eu, balvu ieguvēji zaudē savu balvu ieguvēja statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Organizatoru īpašumā.

  8. Dalībnieka izdevumi, kas saistīti ar dalību loterijā, ir šādi:
  8.1. Izdevumi, kas sedz loterijas produkcijas iegādi dalībai loterijā.
  8.2. Jebkuri izdevumi, kas saistīti ar balvas izņemšanu.
  8.3. Citi izdevumi, kas ir atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.
  8.4. Loterijas nodokļus sedz loterijas organizētājs.

  9. Sūdzības iesniegšana un tās izskatīšanas kārtība
  9.1. Ar šo loteriju saistītās sūdzības ir jāiesniedz rakstveidā, pilnībā izklāstot sūdzību un apgalvojumus, pievienojot dokumentus vai kopijas ar atsauci uz šo sūdzību. Sūdzība ir jānosūta uz SIA “Sorbum LV”, reģistrācijas Nr. 40103605552, adrese: Jūrkalnes iela 15/25, LV-1046, Rīga, vai pa e-pastu uz loterijas@sorbum.eu, līdz 2021. gada 22. jūlijam (pasta zīmoga datums). Loterijas organizators izskata sūdzību un atbild 30 dienu laikā.

  10. Nobeiguma noteikumi
  10.1. Loterijas dalībnieki piekrīt, ka informācija un personas dati tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
  10.2. Piedaloties loterijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un tam, ka loterijas organizatori un to norīkotās personas drīkst apstrādāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai, publicēšanai mondelezpromo.lv, laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt loterijas balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
  10.3. Loterijas Organizētājs neatbild par personas jebkādiem izdevumiem, kas ir saistīti ar piedalīšanos loterijā.
  10.4. Balvas vērtību nevar saņemt skaidrā naudā vai citu preču veidā.
  10.5. Organizators neuzņemas nekādu atbildību par ierakstiem, kas ir zuduši un/vai nav atgūti, ir bojāti vai kavēti, vai ko nav iespējams nosūtīt sakarā ar tehniskām kļūdām vai jebkāda cita no tā neatkarīga iemesla dēļ.
  10.6. Organizators neatbild par pakalpojumu pārtraukumiem sakarā ar tehniskām problēmām, sistēmas vai programmatūras kļūmēm, kavējumiem vai citām problēmām, kas var ietekmēt dalībnieku spēju piedalīties loterijā vai izmantot tīmekļa vietni.
  10.7. SIA “Mondelez Baltic”, SIA “Sorbum LV” darbinieki nav tiesīgi piedalīties loterijā.
  10.8. Jūs varat izlasīt pilnus noteikumus mondelezpromo.lv

  Pielikums Nr. 1

  Produkti, kas piedalās loterijā “Milka loterija veikalu tīklā top!”

  Zīmols svītrkods preces nosaukums
  Milka 7622210826053 ŠOK. TĀF.MILKA SANDWICH OREO 92G
  Milka 7622210240200 ŠOK.TĀF. MILKA OREO 300G
  Milka 7622300313357 ŠOK. MILKA TOFFEE WHOLE NUTS 300G
  Milka 7622300465674 ŠOK.MILKA WHOLE NUTS PIENA 250G
  Milka 7622210369543 ŠOK.TĀF. MILKA BUBBLY WHITE 95G
  Milka 3045140118502 ŠOK.TĀF. MILKA AR VESELIEM LAZDU RIEKST. 100G
  Milka 7622210078100 ŠOK.TĀFELE MILKA OREO 100G
  Milka 7622210078131 ŠOK.TĀFELE MILKA DAIM 100G
  Milka 3045140105502 ŠOK.TĀF. MILKA ALPINE MILK 100G
  Milka 7622400005190 ŠOK.TĀF. MILKA HAPPY COWS 100G
  Milka 7622210489234 ŠOK.TĀF. MILKA COLLAGE FRUITS 093G
  Milka 4025700001023 ŠOK.TĀF. MILKA AR DRUPINĀTIEM RIEKST. 100G
  Milka 7622210283276 KONF.KĀRBA Milka MAM Vanilla (putna piena konf.) 330g
  Milka 7622210653062 KONF.KĀRBA Milka Moments MiX 0,97g
  Milka 7622210653147 KONF.KĀRBA Milka Moments Oreo 0,97g
  Milka 7622210711472 KONF.KĀRBA MILKA MIX SINGLE 138G
  MILKA 7622300766610 CEPUMI MILKA AR ŠOKOLĀDES GAB. 135G
  MILKA 7622300441715 CEPUMI MILKA MINIS AR ŠOKOLĀDI 150G
  MILKA 7622300434328 CEPUMI MILKA JAFFA AR APELSĪNU PILD.147G
  MILKA 7622300434373 CEPUMI MILKA JAFFA AR AVEŅU PILD. 147G
  MILKA 7622210406354 CEPUMI MILKA ŠOKOLĀDES NŪJIŅAS 112G
  MILKA 7622210403919 CEPUMI MILKA AR ŠOKOLĀDES PĀRKLĀJUMU 126G
  MILKA 7622210998781 CEPUMI MILKA SENSATIONS AR ŠOK.PILD.156G
  MILKA 7622210413147 CEPUMI MILKA CHOC&CHOC BISCUITS 150G
  OREO 7622300444181 CEPUMI OREO VANILLA ORIGINAL 176G
  OREO 7622210411679 CEPUMI OREO KAKAO AR VANIĻAS GARŠU 44G
  OREO 7622210835338 CEPUMI OREO BROWNIE 176G
  OREO 7622210137234 CEPUMI OREO DOUBLE STUFF POCKET 170G
  OREO 7622300489427 CEPUMI OREO AR BALTĀS ŠOK. PĀRKLĀJUMU 246G
  MILKA 7622210717238 ŠOKOLĀDES BATONIŅŠ MILKA OREO 37G
  MILKA 7622201098414 ŠOKOLĀDES BATONIŅŠ Milka Oreo White 41g